سه اشتباه اصولی افراد مبتدی در رابطه با روزه متناوب

از وضعیت کاتابولیک نترسید. گرسنگی دشمن شما نیست. مدل فیتنس، جرمی اسکات این سه اشتباه اصولی افراد مبتدی در رابطه

ادامه مطلب

رویکرد بانوان به تمرین با وزنه و تمرین چگونه باید باشد؟

برخی از افراد پیشنهاد میدهند که بانوان باید بر روی تمرینات شدت بالا و هوازی تمرکز کنند. افراد دیگر نیز

ادامه مطلب

بدنسازی اندومورف: چگونه رژیم و تمرین خود را برای نتیجه خوب بهینه کنید

اندومورف ها در عضله سازی مشکل خاصی ندارند اما به سادگی چربی میگیرند. یاد بگیرید که چگونه با این تیپ

ادامه مطلب

چربی سوزی بانوان: ۳ اشتباه که نمیدانید در حال انجامشان هستید

با وجود نظرات مختلفی که برای چربی سوزی بانوان وجود دارد مشخص شدن نظر درست، کار سختی است. ممکن است

ادامه مطلب