ده نکته مفید برای بانوان: بهترین شکل بدن خود را بدست آورید

خانم دکتر داون کادوالادر(Dr. Dawn Cadwallader) ورزشکار مسابقاتی رشته بیکینی و فیگور ده نکته مفید برای بانوان را ارائه میدهد

Read more

جلوبازو هالتر در مقابل جلوبازو لاری(پریچر): کدام بازوها را بزرگتر میکند؟

آیا میخواهید بازوهای بزرگتری داشته باشید ولی نمیدانید چه حرکتی بیشترین حجم را میسازد؟ برد بورلند دو حرکت اصلی جلوبازو

Read more