کشش گردن به سمت سینه(chin to chest stretch)

حرکت کشش گردن به سمت سینه (chin to chest stretch) یکی از حرکات کششی برای تمرین‌دادن عضلات گردن است که می‌توانید در تمرینات خود از آن استفاده کنید.

عضله اصلی درگیر: گردن

عضله جانبی درگیر: کول

سطح اجرا: مبتدی

این حرکت تنها نیاز به یک مت برای نشستن دارد. البته روش‌های اجرایی متفاوتی برای این حرکت وجود دارد و تجهیزات مختلفی نیز برای آن وجود دارد؛ ولی می‌توان بدون هیچ وسیله‌ای به‌سادگی آن را اجرا نمود.

این حرکت برای افراد مبتدی به‌سادگی قابل‌اجرا است.

روش اجرا کشش گردن به سمت سینه

  1. بر روی زمین بنشینید
  2. دستان خود را گشت سر قرار دهید. باید آرنج ها رو به جلو و مستقیم قرار داشته باشند. به آرامی سر خود را به پائین و به سمت سینه فشار دهید. سپس برای ۲۰ تا ۳۰ ثانیه این کشش را حفظ نمایید.
  3. به تعداد ست های لازم که در برنامه دارید این حرکت را تکرار نمایید.
کشش گردن به سمت سینه