کشش گردن از کنار(side neck stretch)

حرکت کشش گردن از کنار یکی از حرکاتی است که می‌توان از آن برای تقویت عضلات گردن استفاده نمود.

عضله درگیر: گردن

سطح: مبتدی

روش اجرای حرکت کشش گردن از کنار

  1. صاف بایستید و یا روی یک نیمکت بنشینید. اشنه ها به خوبی پائین باشند و آنها را بالا ندهید. شانه ها باید آزاد و ریلکس باشند و در دوطرف بدن آزاد رها شوند و یا اگر نشیته هستید دستانتان را بر روی ران خود قرار دهید.
  2. نگاه کاملاً به سمت روبرو باشد. سر را به سمت یک شانه خم کنید و برای ۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید. بگذارید وزن سر به خوبی باعث کشش عضلات گردن شود.
  3. سپس به‌آرامی سر را حالت اول و صاف  بازگردید.
  4. به هر سمت ۲ ال ۴ نوبت این حرکت را تکرار نمایید.

برای افزایش میزان کشش می‌توانید از دست خود کمک گرفته و کشش عضله را افزایش دهید.

به یاد داشته باشید که از فشار زیاد و ناگهانی به گردن خودداری کنید زیاد امکان ایجاد آسیب وجود دارد.