پرس دمبل ایستاده کف دست به سمت داخل(Standing Palms-In Dumbbell Press)

این یک حرکت ایزوله برای دلتوئید جلو و میانی است.

مزایا:

  • حالت ایستاده عضلات میانی بدن را تقویت می کند.
  • نیاز به سرشانه های قوی دارد که به درستی اجرا شود.
  • حجم و قدرت سرشانه را افزایش می دهد.