تمرین ایزومتریک گردن به جلو و پشت(isometric neck exercise front and back)

تمرین ایزومتریک گردن به جلو و پشت یکی از تمریناتی است که برای تقویت عضلات گردن میتوانید از آن استفاده کنید.

نوع حرکت: قدرتی

عضله اصلی درگیر: گردن

سطح: مبتدی

روش اجرا گردن نشسته با وزنه

۱-سر و گردن در حال خنثی رو به جلو و معمول باشد، سپس دو دست را در جلوی سر قرار دهید.

۲-حال سر را آرام به جلو فشار دهید تا عضلات گردن منقبض شوند. با فشار کم شروع کنید و آرام فشار را افزایش دهید. کاملا تنفس عادی داشته باشید در زمان انقباض عضلات گردن.

۳-برای تعداد ثانیه های لازم این حالت را حفظ کنید.

۴-حال به آرامی فشار را حذف کنید.

۵-به مدت لازم استراحت کنید و سپس دوباره حرکت را اجرا کنید ولی اینبار دست ها را پشت سر قرار دهید.

انواع اجرا:

شما می‌توانید تمرین ایزومتریک گردن به جلو و پشت را با قراردادن دست‌ها در دو سمت سر نیز اجرا نمایید. ابتدا در یک سمت و سپس سمت دیگر.