جلو بازو زاتمن

حرکت جلو بازو زاتمن (Zottman) یکی از روش های اجرای حرکت جلو بازو است. این حرکت توسط جرج زاتمن ورزشکار فیلادلفیایی که در اواخر دهه ۱۸۰۰ و اوایل ۱۹۰۰ زندگی میکرده، ابداع شده است. او در سال ۱۹۴۲ فوت کرد.

این حرکت، یکی از حرکات مربوط به جلو بازو است که هم بر روی عضلات جلو بازو و هم ساعد کار میکند.

در اجرای این حرکت مانند جلو بازو دمبل، دمبل را بالا میبرید؛ اما هنگام پایین آوردن دمبل باید مچ را بچرخانید تا کف دست رو به پایین قرار بگیرد.

این حرکت در زمان اجرا، بر روی تمامی سرهای عضله دوسر بازویی و براکیالی فشار وارد میکند.

در قسمت منفی حرکت نیز عضلات ساعد شروع به فعالیت میکنند.

جلو بازو زاتمن