برنامه تمرینی ۵ روزه در خانه با حداقل امکانات

اجازه ندهید تعطیلی باشگاه یا دور بودن باشگاه شما را از اهدافتان باز دارد. این برنامه تمرینی ۵ روزه در خانه شما را در مسیر هدفتان قرار میدهد و میتوانید با حداقل امکانات آن را اجرا نمایید.

خلاصه برنامه

هدف اصلی:       چربی سوزی

نوع برنامه:        اسپلیت(مجزا)

سطح تمرینی    مبتدی

مدت برنامه      ۴ هفته

تعداد روزهای تمرین در هفته:      5  روز

مدت برنامه در هرروز:     ۳۰ تا ۶۰ دقیقه

وسایل موردنیاز:  کش، هالتر، وزن بدن، دمبل

جنسیت هدف:     مردان و زنان

مکمل‌های پیشنهادی: امگا۳، مولتی ویتامین

توضیحات تمرین

در این برنامه سعی کرده ایم به افراد علاقمند به ورزش که امکان رفتن به باشگاه را ندارند، تمرینی ارائه دهیم که بتوانند به اهداف خود برای افزایش سلامتی و رسیدن به بدنی ایده آل نائل شوند.

روز۱-پشت با هالتر

تمرینستتکرار
نشرخم هالتر۳۷-۹
ددلیفت۳۱۰-۱۲
پلاور با هالتر۳۱۳-۱۵
زیربغل اره ای۳۱۶-۲۰

روز۲-سینه با وزن بدن

تمرینستتکرار
شنا(با تمپو ۲/۳/۱)۳حداکثر توان
شنا با پاها در روی ارتفاع۳ حداکثر توان
دیپس(با تمپو ۲/۱/۳)۳ حداکثر توان
شنا ست جمع(با تمپو ۲/۱/۱/۳)۳ حداکثر توان

نکته نویسنده:

تمپو سرعت اجرای حرکت را بیان میکند. مقدار آن بر اساس ثانیه است و و با بخش منفی حرکت(پایین آمدن) شروع میشود  و سپس قسمت وسط حرکت و سپس قسمت مثبت یا بالا بردن. اگر تمپو دارای چهار عدد بود عدد چهارم نگاه داشتن وضعیت در پیک حرکت یا اوج به‌صورت منقبض است. زمانی نیز که با حرف X مواجه شدید به معنی اجرای حرکت بصورت انفجاری است.

روز۳-پلیومتریک

تمرینستتکرار
پرش عمودی۲۲۰
پرش پله۲۱۰
پرش طول جفت پا۲۱۰
پرش درجا با جمع کردن پا به پشت۲۱۵
پرش لانج تک پا۲۱۲ هر پا
پرش جانبی به طرفین۲۱۵ هر طرف

روز۴-سرشانه دمبل

تمرینستتکرار
۱الف-نشر از جانب با دمبل ایستاده۲۱۰-۱۲
۱ب-کول با دمبل۲۱۰-۱۲
۲الف-نشر از جلو دمبل چکشی۲۱۰-۱۲
۲ب-پرس سرشانه دمبل آرنولدی۲۷-۹
پرش جانبی به طرفین۲۱۵ هر طرف

روز۵-بازوها با کش

تمرینستتکرار
جلوبازو متناوب با کش(انقباض برای ۴ ثانیه حفظ شود)۲۸-۱۰
جلوبازو فیگوری با کش۲۸-۱۰
جلوبازو تمرکزی یا قلمبه بازو با کش۲۸-۱۰
پشت بازو ایستاده بالای سر با کش۲۱۰-۱۲
پشت بازو کیک بک با کش۲۱۰-۱۲
پشت بازو خوابیده با کش۲۱۰-۱۲

با این برنامه تمرینی ۵ روزه در خانه میتوانید چربی سوزی مناسبی داشته باشید. البته رژیم غذایی نباید فراموش شود.