گابلت اسکات

گابلت اسکات(Goblet squat) یکی از انواع روش‌های اجرای حرکت اسکات است که برای ساخت عضلات پا استفاده می‌شود. این تمرین کاملا بر روی عضلات چهارسر ران کار می‌کند.

الگوهای مختلف اسکات را برای تنوع تمرین می‌توانید استفاده نمایید.

روش اجرای گابلت اسکات

۱- یک دمبل انتخاب نمایید و در سطح سینه نگاه دارید و با هر دست زیر لبه دمبل بگیرید.

۲- یک نفس عمیق بکشید و باسن را روبه غقب بدهید و زانوها را خم کنید.

۳- زمانی که ران‌های شما در موازات زمین قرار گرفت دوباره به حالت ایستاده بازگردید.

نکاتی در رابطه با اجرای گابلت اسکات

۱- اگر اجرای اسکات با هالتر برای شما مشکل است میتوانید از این شیوه برای انجام حرکت استفاده نمایید.

۲- زاویه نوک پا بستگی به خود شما دارد و به حالتی که راحت هستید پاهای خود را قرار دهید.

۳- برای گرفتن دمبل از انگشت شصت استفاده نکنید که کمترین درگیری آرنج و مچ باشد.

۴- در طول اجرای حرکت تمام کف پا باید بر روی زمین قرار داشته باشد.

۵- زانوها نباید از جلوی پا جلوتر بیایند.