فیس پول (Face pull)

حرکت فیس پول یک تمرین ساده برای اجرا است ولی بسیاری از افراد آن را به‌اشتباه اجرا می‌کنند.

عضلاتی که در این حرکت تحت‌فشار قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

۱-دلتوئید خلفی

۲-کول میانی و پائینی

۳-عضلات میانی ستون فقرات

روش اجرا

برای اجرای آن انتهای طناب را در دست بگیرید به صورتی که کف دستانتان به سمت همدیگر باشند. آرنج‌ها باید پایین‌تر از سرشانه‌ها قرار داشته باشند. سپس طناب را به سمت خود بکشید. عضلات سرشانه باید کامل منقبض بشود و سپس به حالت دستان کشیده روبه‌جلو بازگردید.

تمرین فیس پول را بجای سیم‌کش می‌توان با کش در خانه نیز اجرا کرد.