شکستن یک افسانه: افزایش تستوسترون در بانوان مساوی است با افزایش عضلات، افزایش قدرت و کاهش چربی

آیا زنان برای عضله سازی و چربی سوزی و افزایش قدرت به سطوح بالای تستوسترون و هورمون رشد نیاز دارند؟ ببینید که چرا جواب این سؤال خیر است. افزایش تستوسترون در بانوان نیازی نیست.

محصولات مختلفی در صنعت مکمل‌های غذایی و ورزشی وجود دارد که به دنبال افزایش عضلات، قدرت و حجم و چربی سوزی است. یکی از این محصولات تستوسترون بوسترها هستند. تستوسترون بوسترها معمولاً توسط بانوان استفاده نمی‌شوند  از ترس عوارض آندروژنیک آن(که عوارضی ندارد) و اثری که ممکن است بر فیزیولوژی بانوان داشته باشد.

از طرفی روی دیگر سکه نیز وجود دارد. بانوانی که از تستوسترون بوستر استفاده می‌کنند و اعتقاددارند افزایش سطح تستوسترون می‌تواند سرعت افزایش حجم  را بهبود دهد و نتایج مشابه مردان با مصرف این مکمل را به دست آورند . هر دو این عقاید اشتباه است.

این مقاله به تمرکز بر روی پاسخ‌دهی بدن بانوان با تستوسترون بر تمرینات مقاومتی پرداخته است و اینکه کدام هورمون در بدن زنان باید افزایش یابد تا عضله سازی و قدرت و حجم افزایش‌یافته و چربی کاهش یابد.

هورمون‌ها

هورمون‌های آنابولیک در کنار تمرینات مقاومتی نقشی مهم در هایپرتروفی، افزایش قدرت و خشک‌کردن بدن دارند. دو هورمون آنابولیک در بدن تستوسترون و هورمون رشد هستند(کرامر،۱۹۸۸)

تستوسترون

بانوان تستوسترون کمتری نسبت به آقایان دارند(میزان تستوسترون مردان به‌طور متوسط ۰.۹۵-۴.۳ است و زنان ۰.۷ تا ۳.۶) بانوان همچنین تستوسترون آزاد کمتری نیز دارند

درحالی‌که میزان سطح تستوسترون در بانوان ممکن است در تمرینات مقاومتی و تطابق فیزیولوژی آن‌ها تأثیر داشته باشد اما پژوهش‌ها نشان داده‌اند که افزایش عضلات و قدرت و حجم بدون افزایش تستوسترون در آن‌ها ممکن است(کرامر و راتامس،۲۰۰۵). افراد موردبررسی افزایش حجم و قدرت داشتند در یک دوره ۱۶ هفته‌ای با تمرینات مقاومتی بدون آنکه سطح تستوسترون آن‌ها تغییری بکند.

با توجه به اینکه بیشتر این پژوهش‌ها در کوتاه‌مدت و برای ۱۰ تا ۱۶ هفته انجام‌شده است بازهم مشخص شد در میزان تستوسترون آزاد نیز چه قبل از تمرین و چه بعد آن و چه در زمان استراحت تغییری ایجاد نشد.بااین‌وجود این بانوان حجم و قدرت عضلانی قابل‌توجهی به دست آوردند و چربی آن‌ها نیز کاهش پیدا کرد.

البته پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تمرینات شدید مقاومتی در بلندمدت یعنی بیش از ۶ ماه می‌تواند تستوسترون آزاد زمان استراحت پس از تمرین در بانوان را افزایش دهد. ازاین‌رو بهتر است در بلندمدت سطح تمرین متوسط باشد.

پژوهش‌ها همچنین نشان دادند که هیچ تفاوتی میزان سطح تستوسترون بانوانی که با وزنه سنگین تمرین می‌کنند و گروه کنترل تفاوتی وجود ندارد(تگلمن و همکاران، ۱۹۹۰)، هرچند که قدرت و توان ارتباط مستقیمی با سطح تستوسترون قبل از تمرین دارد.

هورمون رشد

گفته می‌شود که هورمون‌های آنابولیک دیگر مانند هورمون رشد می‌تواند به هایپرتروفی، افزایش قدرت و خشک‌کردن بدن در بانوان کمک کند(کرامر و راتامس،۲۰۰۵) البته این نتایج بدون تغییر تستوسترون ایجاد می‌شود.

بانوان به‌صورت طبیعی میزان هورمون رشد بیشتری نسبت به مردان دارند(انسترم و همکاران،۱۹۹۸، وایدمن و همکاران،۲۰۰۲)

تمرین کردن باعث تولید هورمون رشد می‌شود و تمرین مقاومتی میزان آن را به‌شدت افزایش می‌دهد. در زمان تمرین میزان ترشح هورمون رشد در زنان بسیار بالاتر از مردان است(وایدمن و همکاران،۲۰۰۲).

چندین ست تمرین مقاومتی می‌تواند مقدار هورمون رشد و پاسخ‌دهی بدون در زنان را نسبت به یک ست تکی افزایش دهد(مولیگان و همکاران،۱۹۹۶) و تمرینات مقاومتی با فشار بالا پاسخ‌دهی بیشتری در هورمون رشد دارد نسبت به تمرین با فشار پایین(کرامر و همکاران،۱۹۹۳). تمرین مقاومتی طولانی‌تر با وزنه‌های متوسط و سنگین باعث می‌شود پاسخ‌دهی هورمون رشد بدن بانوان بیشتر باشد(کرامر و همکاران،۱۹۹۳).

تمرین مقاومتی متوسط می‌تواند میزان هورمون رشد را افزایش دهد ولی تمرین خیلی شدید نه.

نتیجه‌گیری

افزایش عضلات، حجم و قدرت و کاهش چربی در بانوان به سطح تستوسترون آن‌ها وابسته نیست. عوامل متعددی برای رسیدن به هر هدف وجود دارد که یکی از آن‌ها هورمون‌های آنابولیک است. محصولاتی که هورمون رشد را افزایش می‌دهند(یا هورمون رشد و تستوسترون را افزایش می‌دهند) برای بانوان انتخاب بهتری نسبت به تستوسترون بوسترها هستند تا بتوانند هایپرتروفی،قدرت و خشکی بدن را افزایش دهند.

منابع

 • Cumming, D.C., Wall, S. R., Galbraith, M. A. & Belcastro, L. N. (1987). Reproductive hormone responses to resistance exercise. Med Sci Sports Exerc, 19 (3). (p. 234-238).
 • Engstrom, B. E., Karlsson, F. A. & Wide, L. Marked gender differences in ambulatory morning growth hormone values in young adults. Clin Chem, 44(6). (p. 1289-1295).
 • Häkkinen, K., Pakarinen, A., Kraemer, W. J., Newton, R. U. & Alen, M. (2000). Basal concentrations and acute responses of serum hormones and strength development during heavy resistance training in middle- aged and elderly men and women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 55A (2). (p. B95-B105).
 • Hickson R. C., Hidaka, K., Foster, C, Falduto, M. T., & Chatterton, R. T. Jr. (1994). Successive time courses of strength development and steroid hormone responses to heavy-resistance training. J Appl Physiol, 76(2). (p. 663-670).
 • Kraemer, W. J. (1988). Endocrine responses to resistance exercise. Med Sci Sports Exerc, 20 (5). (p. S152-S157).
 • Kraemer, W. J., Fleck, S. J., Dziados, J. E., Harman, E. A., Marchitelli, L. J., Gordon, S. E., Mello, R., Frykman, P. N., Koziris, L. P. & Triplett, N. T. (1993). Changes in hormonal concentrations after different heavy-resistance exercise  protocols in women. J Appl Physiol, 75(2). (p. 594-604).
 • Kraemer, W. J. & Ratamess, N. A. (2005). Hormonal responses and adaptations to resistance exercise and training. Sports Med, 35(4). (p. 339-361).
 • Kraemer, W.J., Staron, R. S., Hagerman, F.C., Hikida, R. S., Fry, A. C., Gordon, S. E., Nindl, B.C. & Häkkinen K. (1998). The effects of short-term resistance training on endocrine function in men and women. Eur J Appl Physiol,78(1). (p. 69-76).
 • Krahenbuhl, G. S., Archer, P. A., & Pettit, L. L. (1978). Serum testosterone and adult female trainability. J Sports Med,18. (p. 359-364).
 • Marx, J.O,, Ratamess, N. A., Nindl, B. C. Gotshalk, L. A., Volek, J. S., Dohi, K. Bush, J. A., Gomez, A. L., Mazzetti, S. A., Fleck, S. J., Hakkinen, K., Newton, R. U. & Kraemer, W. J. (2001). Low-volume circuit versus high-volume periodized resistance training in women. Med Sci Sports Exerc, 33 (4). (p. 635-643).
 • McCall, G. E., Byrnes, W. C., Fleck, S. J., Dickinson, A. & Kraemer, W. J. (1999). Acute and chronic hormonal responses to resistance training designed to promote muscle hypertrophy. Can J Appl Physiol, 24(1). (p. 96-107).
 • Mulligan, S. E., Fleck, S. J. Gordon, S. E., Koziris, L. P., Triplett-McBride, N. T. & Kraemer, W. J. (1996). Influence of resistance exercise volume on serum growth hormone and cortisol concentrations in women. J Strength Cond Res,10(4). (p. 256-262).
 • Nindl, B. C., Kraemer, W. J., Gotshalk, L. A., et al. (2001). Testosterone responses after resistance exercise in women: Influence of regional fat distribution. Int J Sport Nutr Exerc Metab, 11(1). (p. 451-165).
 • Tegelman, R., Johansson, C., Hemmingsson, P., EklOf, R., Carlstrom, K., & Pousette, A. (1990). Endogenous anabolic and catabolic steroid hormones in male and female athletes during off season. Int J Sports Med, 11(2). (p. 103-106).
 • Wideman, L., Weltman, J. Y., Hartman, M. L., Veldhuis, J. D. & Weltman, J. (2002). Growth hormone release during acute and chronic aerobic and resistance exercise. Sports Med, 32(15). (p. 987-1004).