شنا ۹۰ درجه

حرکت شنا ۹۰ درجه(Jackknife Push Up یا pike push up) یک تمرین فانکشنال است،  به این معنی که بر روی حرکات روزمره بدن کار می‌کند.

این تمرین به شما کمک می‌کند که بتوانید حرکت شنا عمود را اجرا نمایید.

همچنین به شما کمک می‌کند که سرشانه‌های قوی داشته باشید.

دو مدل اجرا برای این تمرین وجود داد.

اولین مدل آن این است که دست‌ها و پا‌ها را روی زمین قرار می‌دهید

و دومین مدل آن پاها بر روی نیمکت یا صندلی قرار می‌گیرد.

با بالا نگاه‌داشتن باسن وزن بر روی شانه‌ها فشار ایجاد می‌کند و با پایین‌تر آوردن باسن فشار بر سرشانه کم می‌شود و عضلات سینه بیشتر درگیر خواهد شد.

در تصاویر هر دو مدل شنا ۹۰ درجه را میتوانید مشاهده کنید.