برنامه ۱۰ هفته‌ای حجم گرفتن

برنامه ۱۰ هفته‌ای حجم گرفتن، طراحی‌شده است تا حجم عضلات شمارا در مدت ۱۰ هفته تا جای ممکن افزایش دهد. بر روی هر دسته عضلانی یک‌بار در هفته به‌شدت کار می‌کند و بیشتر آن تمرینات ترکیبی سنگین است.

خلاصه برنامه

هدف اصلی:  عضله سازی

نوع برنامه:  مجزا

سطح تمرینی:  پیشرفته

مدت برنامه: ۱۰ هفته

تعداد روزهای تمرین در هفته: ۴ روز

مدت برنامه در هرروز: ۵۰ دقیقه

وسایل موردنیاز: دمبل، هالتر،دستگاه و وزن بدن

جنسیت هدف:  مردان

مکمل پیشنهادی: پروتئین وی، کراتین، چربی‌های ضروری، مولتی‌ویتامین، گینر(انتخابی)

توضیحات تمرین

برنامه ۱۰ هفته‌ای عضله ساز برای افزایش حجم عضلانی تا حد ممکن در مدت ۱۰ هفته طراحی‌شده است. این برنامه هر دسته عضلانی را یک نوبت با تمرینات سنگین که اکثر آن‌ها تمرینات ترکیبی هستند تمرین می‌دهد. شما به مدت ۴ روز تمرین کرده و ۳ روز بعد را استراحت می‌کنید. برای آنکه بیشترین بازدهی را از این برنامه بگیرید باید غذای مصرفی خود را بالا ببرید و حداقل ۵ نوبت در روز غذا بخورید.

نکته:

تمام مواردی که برای عضله سازی لازم است را رعایت کنید تا رشد عضلات به حداکثر ممکن برسد.

روز۱- سینه و پشت بازو

سینه
تمرینستتکرار
پرس تخت۴۱۰-۸-۸-۶
پرس بالا سینه۳۸-۸-۶
پرس زیر سینه۳۸-۸-۶
فلای دمبل(قفسه تخت دمبل)۲۱۰
پلاور دمبل۲۸
پشت بازو
تمرینستتکرار
پشت بازو سیم‌کش۱۰-۸-۸-۶
افزایش وزنه
پارالل۱۰
دیپس روی نیمکت۸

روز۲- پشت و جلو بازو

پشت
تمرینستتکرار
ددلیفت۵۱۰-۸-۸-۶-۴
بارفیکس دست معکوس۲۸
زیر بغل اره‌ای دمبل۳۸
پشت پارویی(قایقی)۲۸
زیر بغل لت ماشین دست جمع۳۱۰-۱۰-۸
جلو بازو
تمرینستتکرار
جلو بازو هالتر۳۸-۸-۶
جلو بازو لاری دست جمع۳۸-۸-۶
جلو بازو دمبل روی میز بالاسینه۲۱۲-۱۴
جلوبازو تمرکزی(قلمبه بازو)۲۱۰

روز۳- استراحت و هوازی

روز۴-سرشانه و ساعد

سرشانه
تمرینستتکرار
پرس سرشانه دستگاه۳۱۰
فلای کعکوس(نشر خم دمبل)۳۸-۱۰
پرس سرشانه هالتر۴۱۰
نشر از پهلو دمبل۲۱۰
شراگ دمبل۲۱۰
کول هالتر۲۱۰
ساعد
تمرینستتکرار
ساعد با هالتر ایستاده از پشت۴۱۰
ساعد با هالتر بر روی نیمکت۴۱۰
نکته:
شراگ دمبل و کول را می‌توان به‌صورت سوپر ست اجرا کرد

روز۵- پا

پا
تمرینستتکرار
اسکات۵۱۰-۸-۸-۶-۴
جلو پا دستگاه۳۱۲
پشت پا دستگاه۳۱۲
ساق
تمرینستتکرار
ساق پا ایستاده۴۱۲
ساق پا نشسته۲۱۲

روز ۶ و ۷ استراحت

امیدواریم بهترین جواب دهی را از برنامه ۱۰ هفته‌ای حجم گرفتن، به دست آورید.