HMB

HMB که مخفف بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات است حالت متابولیک شده آمینو اسید لوسین است. حدود ۵% لوسین در رژیم روزانه در بدن تبدیل به HMB می شود

این ماده بصورت فعال جلوی شکسته شدن پروتئین در عضله را می گیرد.

در مقایسه با لوسین دارای اثر بسیار بیشتری برای جلوگیری از شکسته شدن پروتئین در عضله است. اما برای سنتز پروتئین در عضله لوسین اثر بیشتری دارد. از این رو بعنوان یک مکمل ضد کاتابولیک شناخته می شود.

هیچ پژوهشی بصورت تخصصی بر روی HMB کار نشده است اما در مواردی که همراه رژیم غذایی استفاده شود میتواند در عضله سازی هم نقش داشته باشد.

اخیرا این مکمل برای کاهش از دست دادن عضله برای بیماری هایی مانند ایدز استفاده می شود.

روش مصرف

دوز مصرفی HMB حدود ۱ تا ۳ گرم بصورت روزانه است که جلوی از دست دادن عضله را بگیرد. با توجه به اینکه اثر آن از لوسین بیشتر است میتوان آن را معادل ۲۰ تا ۶۰ گرم مکمل لوسین دانست.

برای افزایش سنتز پروتئین  بهتر است که به سراغ این مکمل نروید و از لوسین استفاده نمایید.

این مکمل را ۳۰ تا ۴۵ دقیقه قبل از تمرین باید مصرف نمود.