استن

استن(Sten) یک تستوسترون با دوز پایین است و شامل ۲۵ میلی‌گرم تستوسترون پروپیونات، ۷۵ میلی‌گرم  تستوسترون سیپیونات و ۲۰ میلی‌گرم DHEA است. این استروئید ۵۰ میلی‌گرم تستوسترون در هر میل دارد.

مقدار معمول مصرفی این استروئید ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌گرم در هفته است که ۳ تا ۴ آمپول  از استن را در هفته تزریق می‌کنند. البته ممکن است ۶ تا ۸ میل در هفته تزریق شود که در آن صورت مشابه سوستانون عمل خواهد کرد. معمولاً زمانی از استن استفاده می‌شود که تستوسترون های دیگر در دسترس نباشد.