پریموبلان

پریموبلان (Primobolan) یا متنولون استات (Methenolone Acetate) یک استروئید بسیار عالی خوراکی از استروئید های کلاس ۱ است و برخلاف بسیاری از استروئیدهای خوراکی ۱۷- آلکالوید ندارد و برای کبد سمی نیست.

 اثر پریموبلان خوراکی در حدود نصف اثر تزریقی آن است پس برای اینکه اثر آن مناسب باشد باید در دوز بالاتر استفاده شود؛ یعنی حداقل ۱۰۰ میلیگرم یا مقدار مناسب تر آن ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم در روز است.

برای خانم ها بهتر است که از روزانه ۳۰ میلی گرم بیشتر استفاده نشود، چرا که با خصوصیات مردانه مواجه خواهند شد.

اگر یک خانم مجبور باشد که از آن استفاده کند، میتواند ۵ میلی گرم را در دو نوبت در روز استفاده کند.