اومنادرین

اومنادرین (omnadren) یک استروئید مشابه سوستانون ۲۵۰ است و تنها تفاوت آن این است در آن تستوسترون هگزانوات استفاده شده است ولی در سوستانون از تستوسترون دکانوات استفاده شده است.

اومنادرین دارای نیمه‌عمر کوتاه‌تری نیز هست و با سرعت بیشتری سطح آن در خون بالا می‌رود.

معمولاً اومنادرین دوره اثربخشی ۲-۳ هفته‌ای دارد و نیمه‌عمر آن ۵ روز است.

استر هگزانوات در آن مشابه استر انانتئات است با این تفاوت که یک مولکول کربن کمتر دارد.

استر ایزو هگزانوات موجود در اومنادرین کاملاً مشابه استر ایزوکاپروات در سوستانون است.