اسکات بلغاری(Bulgarian Squat)

اسکات پا بلغاری یکی دیگر از حرکات تمرینی مربوط به پایین تنه است. اسکات بلغاری حرکتی است که بر روی عضلات چهار سر ران کار می کند.

میتوان اسکات بلغاری را با دمبل و هالتر و یا با وزن بدن بدون استفاده از وزنه انجام داد.

مزایا:

  • افزایش حجم و قدرت چهارسر ران
  • افزایش قدرت و استقامت عضلات میانی بدن