فشار باسن با هالتر(Barbell Hip Thrust)

این تمرینی است که عضلات ستون فقرات و خصوصا عضلات باسن را درگیر می کند و کشش کامل در این عضلات ایجاد می کند.

مزایا:

  • افزایش قدرت و حجم عضلات سرینی یا باسن
  • قابلیت ترکیب با تمرین اسکات برای تمرین کامل بر روی عضلات باسن
  • حرکتی عالی برای ورزشکارانی که نیاز به قدرت و توان انفجاری عضله دارند