ساق با دستگاه پرس پا(Calf Press On The Leg Press Machine)

برای اجرای این حرکت از دستگاه پرس پا استفاده می شود که سینه پا بر روی دستگاه قرار می گیرد

مزایا:

  • افزایش قدرت و عضلانی شدن ساق
  • قدرت پاشنه پا و تعادل
  • افزایش توانایی دویدن