ددلیفت هالتر(Barbell Deadlift)

حرکت ددلیفت یک حرکت ترکیبی است که برای توسعه قدرت و حجم کلی در عضلات ستون فقرات استفاده می شود. در مسابقات پاور لیفتینگ هم از این حرکت استفاده می شود و قدرت کلی بدن را نشان می دهد.

مزایا:

  • هدف اصلی این حرکت عضلات پشت، همسترینگ و باسن است اما بر روی عضلات زیربغل، کول و ساعد نیز فشار وارد می کند.
  • افزایش قدرت و تعادل عضلات میانی بدن
  • حتی با وزنه سبک یا متوسط هم اثر خوبی دارد
  • اگر در گرفتن هالتر ضعیف هستید میتوانید از گرفتن ترکیبی یا از بند لیفت استفاده کنید.