پل باسن با هالتر(Barbell Glute Bridge)

پل باسن با هالتر یک تمرین معروف است که ماهیچه های باسن و پشت ران را هدف قرار می دهد. به تنهایی بعنوان یک تمرین قدرتی حساب می شود و میتواند حرکتی در ابتدا برای گرم کردن باشد و یا حرکتی برای سرد کردن در پایان تمرین. این حرکت را میتوان بدون هالتر نیز انجام داد.

مزایا:

  • افزایش قدرت عضلات باسن، پشت ران و چهار سر
  • کمک به افزایش قدرت برای انجام ددلیفت و اسکات
  • حرکتی بسیار عالی برای گرم کردن باسن برای تمرینات پا