پشت بازو کراس دست معکوس(Reverse Grip Triceps Pushdown)

در پشت بازو کراس دست معکوس ، کف دست به سمت بالا قرار می گیرد. این حرکت با تکرار های متویط تا زیاد ۸ تا ۱۲ تکرار انجام می شود.

مزایا:

  • حرکت بسیار عالی برای پشت بازو
  • فشار بیشتری بر سر میانی پشت بازو وارد می کند.
  • افزایش حجم و قدرت پشت بازو