بارفیکس(Pullups)

بارفیکس یک حرکت ترکیبی با وزن بدن است که قدرت و حجم عضلات بالایی پشت، جلوبازوها و عضلات میانی بدن را افزایش می دهد. این حرکت ابزاری برای اندازه گیری آمادگی جسمانی در ارتش و تست تناسب اندام استفاده می شود.

مزایا:

  • ماهیچه های زیربغل، جلوبازو و بالای پشت، عضلات مرکزی بدن و قدرت گرفتن دست را افزایش می دهد.
  • به وسیله دیگری نیاز ندارد
  • با تعداد کم میتواند قدرت و با تعداد بالا، استقامت را افزایش می دهد.
  • با تغییر حالت گرفتن دست و عرض دست ها میتوان عضلات مختلف را تحت فشار قرار داد.