جلوبازو هالتر(Barbell Curl)

کی از معروف ترین حرکات برای عضلات جلوبازو در بدنسازی و فیتنس است که حجم عضلات جلوبازو را افزایش می دهد. معمولا برای این حرکت از تکرارهای متوسط تا زیاد ۸ تا ۱۲ تکرار در هر ست استفاده می شود.

مزایا:

  • افزایش حجم و قدرت جلوبازو
  • فشار به ساعد و افزایش قدرت گرفتن دست
  • افزایش برجستگی میان بازو
  • امکان انجام حرکت با وزنه سنگین