کشش بلند سومویی با دمبل دسته کتری(kettlebell sumo high pull)

این حرکت بر روی کلیه عضلات ستون فقرات و پشت پا(همسترینگ) باسن، کول، سرشانه پشت و عضلات بالایی پشت تاثیر میگذارد. میتوان آن را با تکرار کمتر برای افزایش قدرت و یا با با تعداد بالا برای چربی سوزی انجام داد.

مزایا:

  • عضلات باسن و پشت پارا بصورت انفجاری ورزش می دهد.
  • ماهیچه های کول، بالای پشت و سرشانه ها را قدرت می بخشد.
  • بصورت سبک و سنگین دارای اثر زیاد است.
  • در مقایسه با ددلیفت با هالتر دارای امنیت بیشتری است.