پرس سرشانه دمبل نشسته(Seated Dumbbell Press)

این حرکت برای افزایش حجم عضلات سرشانه و افزایش ثدرت کاربرد دارد اما فشار کمتری بر روی دلتوئید جلویی دارد. پشت بازوها نیز در این حرکت تحت فشار قرار دارند. بعضی از بدنسازها احساس میکنند که در این حرکت فشار کمتری بر روی مفصلشان وارد می شود.

مزایا:

  • یک سرشانه نمیتواند به سرشانه دست دیگر کمک کند
  • دامنه حرکتی مانند هالتر خطی و مشخص نیست
  • حجم و قدرت عضلات سرشانه را افزایش می دهد
  • پشت بازو به خوبی تحت تمرین قرار می گیرد.

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/badansaz/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420