پرس سرشانه دمبل ایستاده(Standing Dumbbell Press)

این یک حرکت کلاسیک در بدنسازی است که در تمام دنیا برای تمرین عضلات سرشانه استفاده می شود. اجرای ایستاده این حرکت کمک میکند که بتوان وزنه سنگینتر استفاده نمود.

مزایا:

  • دمبل باعث می شود عدم تعادل ناشی از ضعف یک سرشانه کمتر شود
  • چون به حالت طبیعی مفصل نزدیکتر است احتمال آسیب کمتر می شود