فلای معکوس(Reverse Flyes)

فلای معکوس خوابیده حرکتی است که تمرکز آن بر روی عضلات سرشانه پشت می باشد. با توجه به اینکه بر روی عضلات کوچکی کار می کند معمولا از وزنه سبک با تکرار بالا مانند ۱۰ تا ۱۵ تکرار در هر ست انجام می شود.

مزایا:

  • قدرت و حجم دلتوئید پشتی را افزایش میدهد.
  • استفاده از تخت احتمال آسیب را کاهش می دهد
  • باعث بهبود سلامت و تعادل سرشانه می شود.
  • بر روی عضلات رامبوئید و کولمیانی و پایینی کار میکند