تمرین ایزومتریک گردن به طرفین(isometric neck exercise side)

تمرین ایزومتریک گردن به طرفین یکی از تمرینات مربوط به تقویت عضلات گردن است که میتوانید در تمرینات خود ار آن استفاده کنید.

نوع حرکت: قدرتی

عضله اصلی درگیر: گردن

سطح: مبتدی

روش اجرا

۱-سر و گردن در وضعیت عادی باشد. دست چپ را بر روی قسمت چپ سر قرار دهید.

۲-حال به سمت چپ با دستتان فشار وارد گنید و سعی گنید جلوی حرکت سر را بگیرید. ابتدا فشار کم باشد و به آرامی فشار را افزایش دهید.

۳-به مدت زمان مشخص این حالت را حفظ نمایید.

۴-اکنون به آرامی فشار را بردارید.

۵-به مدت لازم استراحت دهید و مجددا حرکت را تکرار کنید.

روش‌های اجرای متنوع: می‌توانید با قراردادن دست در قسمت جلو و سپس پشت سر تمرین ایزومتریک گردن را تکرار نمایید.

منبع

https://www.bodybuilding.com/exercises/isometric-neck-exercise-sides