پشت بازو هالتر ای-زد روی تخت زیر سینه(Decline EZ Bar Triceps Extension)

این حرکت یک حرکت ایزوله برای پشت بازو است. مزایا: افزایش حجم و قدرت پشت بازو عضلات میانی بدن را

ادامه مطلب