شکستن یک افسانه: افزایش تستوسترون در بانوان مساوی است با افزایش عضلات، افزایش قدرت و کاهش چربی

آیا زنان برای عضله سازی و چربی سوزی و افزایش قدرت به سطوح بالای تستوسترون و هورمون رشد نیاز دارند؟

Read more