حرکت پاندولی پا (pendulum-legs)

حرکت پاندولی پا یکی از حرکات مربوط به تقویت عضلات شکم است.

عضله هدف: شکم

تجهیزات: وزن بدن

به پشت بر روی زمین دراز بکشید و پاها را به هم چفت کنید. دستها به دو طرف بدن باز باشد و بدن فرم حرف انگلیسی T داشته باشد. پاها در کنار هم قرار داشته باشد و زانوها کاملا راست باشد. حال پاها را بالا بیاورید تا با زمین زاویه ۹۰ درجه ایجاد کند. این نقطه شروع حرکت است.

شکم را منقبض کنید و به آرامی پاها را از سمت راست پائین بیاورید و در نزدیک زمین متوقف شوید. یک ثانیه صبر کنید و سپس به سمت چپ ببرید. این کار یک تکرار حساب میشود.

حرکت پاندولی پا،  به نسبت حرکت سنگینی است و ممکن است برای افراد مبتدی در ابتدا مشکل باشد ولی با تقویت عضلات میتوان به مرور به قدرت لازم برای اجرای این حرکت دست پیدا کرد.