هالتر صاف یا ایزی؟ کدام برای افزایش حجم بازو بهتر است؟

تفاوت اجرای جلوبازو با هالتر صاف یا ایزی چیست و کدام‌یک باید در برنامه تمرینی شما وجود داشته باشد؟

جلوبازو با هالتر صاف یا ایزیEZ

قبل از آنکه مشخص کنیم کدام تمرین بهتر است باید بدانیم که عضله جلوبازو چه‌کاری انجام می‌دهد. عضله جلوبازو ۲ عملکرد اصلی دارد. یکی از مهم‌ترین عملکردهای آن، که همه با آن آشنا هستند بالا آوردن و نزدیک کردن ساعد به سرشانه از مفصل آرنج است.

اما عملکرد دیگر جلوبازو کمک به چرخش ساعد برای اینکه کف دست رو به بالا قرار بگیرد است.

حال با دانستن این نکات شناسایی اینکه کدام هالتر برای افزایش حجم مناسب‌تر است ساده است.

زمان اجرای حرکت جلوبازو با هالتر صاف هردو عملکرد فعال هستند که باعث می‌شود درگیری عضله جلویازو در دامنه حرکتی کامل بیشترین مقدار باشد.

زمانی که از هالتر ایزی برای اجرای حرکت جلوبازو استفاده می‌کنید; بدون چرخاندن مچ و کف دست تمرین را انجام می‌دهید ازاین‌رو یکی از عملکردهای جلوبازو غیرفعال خواهد بود.

پس پیشنهاد ما این است برای حداکثر سازی رشد عضله جلوبازو استفاده از هالتر صاف است; اما در صورتیکه احساس درد یا ناراحتی می‌کنید می‌توانید از هالتر ایزی برای اجرای این حرکت استفاده کنید. لازم نیست در تمرینات خود از هردو استفاده کنید. ببینید کدام هالتر، هالتر صاف یا ایزی برای شما بهترین عملکرد و بازخورد را دارد.