شنا عمودی

حرکت شنا  روی دست‌ها(handstand push-up) یا پرس به بالا(press-up) یا همان شنا عمودی(vertical push-up) نوعی از حرکت شما است که فرد به‌صورت عمود روی دست‌ها قرار می‌گیرد و از پشت به دیوار تکیه می‌دهند یا یار تمرینی به عمود بودن بدن کمک می‌کند ولی روش اصلی آن به‌صورت آزاد است. این حرکت بر روی تعادل فرد نیز کار می‌کند.

این حرکت به قدرت و تعادل زیادی نیاز دارد.

این حرکت بر روی عضلات پشت بازو، سینه‌ای بزرگ، دلتوئید خلفی و میانی فشار اصلی را وارد می‌کند.

در حالت آزاد و بدون دیوار عضلات میانی بدن نیز درگیر هستند.

این حرکت مانند پرس سرشانه هالتر است ولی به‌صورت معکوس و با وزن بدن.