AAKG

مکمل آرژنین آلفا کتوگلوتارات (AAKG) یک مکمل غذایی است که در بدنسازی برای افزایش عملکرد ورزشی و کاهش خستگی عضلات و بهبود ریکاوری استفاده می شود.

مکمل AAKG چیست؟

این مکمل شکل تغییر یافته اسید آمینه آرژنین است.

این ماده یک ترکیب میانه است که در تولید انرژی در بدن نقش دارد. منبع اسید آمینه گلوتامات و گلوتامین است. گلوتامات اصلی ترین ماده برای انتقال عصبی در مغز است و در افزایش شکل گیری استخوان ها نقش دارد. گلوتامین نیز اصلی ترین منبع انرژی سلولها برای تقسیم سلولی است.

برای جذب بهتر این مکمل به شکل نمکی ساخته می شود  و معمول ترین شکل آن در ترکیب با اورنیتین و آلفا کتوگلوتارات است.

آلفا کتوگلوتارات سنتز آمینو اسید و تولید انرژی و شکل گیری رادیکال های آزاد را تنظیم می کند. بعنوان یک  پیام رسان در بسیاری از واکنش های شیمیایی بدن نیز عمل می کند.

گلوتامین میزان پروتئین و رشد عضلات و عملکرد سیستم ایمنی را افزایش می دهد.

آرژنین نیز بعنوان یک آمینو اسید، ترشح هورمون هایی مانند انسولین، گلوکاگون، پرولاکتین و هورمون رشد را تحریک می کند.

آرژنین همچنین نقشی حیاتی در حفظ فشار خون، عملکرد قلب و سیستم ایمنی دارد. این عملکردها از طریق تولید نیتریک اکساید انجام می شود. آرژنین به اورنیتین و کراتین شکسته می شود. اورنیتین برای رشد سلول و تقسیم آن لازم است و کراتین نیز برای ساختار عضلات ضروری است.

آرژنین از مواد غذایی دریافت و در بدن ساخته می شود بنابراین یک اسید آمینه نیمه ضروری است. در افراد بالغ سالم با مصرف مواد غذایی به مقدارکافی در بدن ساخته و جذب می شود.

در زمان رشد سریع، استرس جسمی یا آسیب ممکن است آرژنین بدن به اندازه کافی نباشد و نیاز به استفاده از مکمل وجود داشته باشد.

منابع طبیعی دریافت AAKG

این ماده در مواد غذایی مانند هندوانه، مغزها و دانه ها و گوشت و غذاهای دریایی و لوبیا و عدس و غلات کامل و عضاره پروتئین برنج و  پروتئین ایزوله سویا وجود دارد.

مکانیسم عملکرد AAKG

باعث بهبود عملکرد میشود که علت آن نیز افزایش سطح نیتریک اکساید است.

دوز مصرفی

دوز پیشنهادی این مکمل ۱.۲ تا ۳.۵ گرم در هر قرص است که ۲ تا ۳ بار در روز با شکم خالی مصرف می شود.

بهتر است صبح و ۳۰ دقیقه قبل از تمرین مصرف شود.

منبع

https://selfhacked.com/blog/health-benefits-aakg/