پریموتستون

تستوسترون انانتئات (Testosterone  Enanthate) یا پریموتستون دیپوت (Primoteston Depot) دارای اثر آندروژنی و آنابولیکی بالایی است.

این هورمون معمولا به همراه استروئیدهای دیگر استفاده می شود و نتایج بسیاری خوبی نیز از خود نشان می دهد.

تستوسترون اناتئات یکی از اصلی ترین شکل های تستسترون است که بصورت داروخانه ای پیدا می شود. استر موجود در این استروئید به آرامی عمل می کند و زمان عملکرد آن بین ۸ تا ۱۰ روز است.

یکی از برند نام هایی که از آن وجود دارد دلاتستریل (Delatestryl) است که محلول در روغن کنجد است.

پریموتستون معمولا هفته ای یک نوبت تا هر سه هفته یکبار تزریق می شود.