پارابولان

پارابولان (Parabolan) یا ترنبولون سایکلوهگزیل متیل کربنات (trenbolone cyclohexylmethylcarbonate). نیمه‌عمر این هورمون حدود یک هفته است.

یک آمپول که دارای ۷۶ میلی‌گرم ترنبولون سایکلوهگزیل متیل کربنات دارد اثری مشابه ۵۸ میلی‌گرم ترنبولون انانتئات دارد.

خصوصیات پارابولان مانند ترنبولون استات است با این تفاوت که نیمه‌عمر طولانی‌تری دارد.

پارابولان قدرتی سه برابر تستوسترون استر دارد.

بهتر است با تعداد خیلی زیادی از هورمون‌ها هم‌زمان مصرف نشود تا به کلیه‌ها فشار وارد نکند. بسیاری از افراد مصرف روزانه ۵۰ میلی‌گرم از این هورمون دارند.

علاوه بر این، با توجه به اینکه اثر آن بسیار بیشتر از تستوسترون به ازای هر میلی‌گرم است، میزان پرخاشگری در افراد مصرف‌کننده این هورمون نیز به مقدار زیادی افزایش پیدا می‌کند.