بولدنون آندکانوات(اکویی پویز)

بولدنون آندکانوات(Boldenine undecylenate) یا اکویی پویز(Equipoise) در اصل یک هورمون حیوانی است اما برای مدتی نوع تغییریافته انسانی آن نیز موجود بود.

به‌طورکلی می‌توان اثر مشابه را با هورمون‌های مخصوص انسان مانند مسترون، پریموبلان، دکادورابولین و یا ترنبولون بدست آورد.

ازنظر عوارض نیز مزیتی نسبت به مسترون و یا پریموبلان ندارد. تنها یک مورد مثبت در آن نسبت به سایرین وجود دارد و آن افزایش اشتها است. این استروئید به نسبت کم به استروژن تبدیل می‌شود.

اثربخشی بولدنون

ازنظر اثربخشی به‌خوبی استروئیدهای دیگر است ولی نسبت به ترنبولون قدرت کمتری دارد و مصرف معمول آن در دوره تا ۴۰۰ میلی‌گرم در هفته است.

نیمه‌عمر بولدنون

بزرگ‌ترین نکته منفی در خصوص بولدنون نیمه‌عمر طولانی آن است که حداقل ۱۲ روز است که این اثر باعث می‌شود از آخرین تزریق به مدت طولانی در بدن باقی بماند. این مقدار موجود در بدن در طی این مدت نه برای افزایش آناپولیسم بدن کافی است و  نه آن‌قدر پایین است بدن بتواند به ریکاوری و تولید مجدد تستوسترون طبیعی بازگردد. بهترین کار این است که در ابتدای دوره از این هورمون استفاده شود.

بارگیری اولیه بولدنون

با توجه به نیمه‌عمر طولانی این هورمون بهتر است که از آن به نفع خود استفاده کنید به این شکل که اولین تزریق را با ۱.۷ تا ۱.۸  برابر میزانی که در هفته استفاده می‌کنید تزریق کنید. مثلاً اگر ۲۰۰ میلی‌گرم را در دو نوبت در هفته استفاده می‌کنید، در روز اول تزریق باید ۹۰۰  میلی‌گرم تزریق نمایید.

اکثریت افراد این کار را انجام نمی‌دهند و لذا اثر کامل آن را در طول دوره مشاهده نمی‌کنند. ازاین‌رو میگویند که یا اثر آن کم است و یا باید برای مدت طولانی استفاده شود تا اثرش دیده شود.

عوارض جانبی بولدنون

بولدنون در بدن توسط آرومات ها متابولیزه شده و تبدیل به استرادیول می‌شود اما نسبت به تستوسترون کمتر آرومات می‌شود. البته توسط آنزیم ۵-آلفا ردوکتاز هم متابولیزه می‌شود.

استفاده بولدنون با سایز استروئیدها

بولدنون معمولاً به چند روش بیشتر استفاده می‌شود. استفاده از آن همراه با ترنبولون با دوز پایین و یا استفاده از آن با مسترون، پریموبلان.

به‌صورت کلی می‌توان گفت بولدنون اولین انتخاب برای استفاده در دوره استروئیدی نیست.