بولاسترون(میاژن)

بولاسترون(Bolasterone) یا میاژن(Myagen) یک استروئید آنابولیک، آندروژن است که مشابه متیل تستوسترون است.

بولاسترون بسیار خاصیت استروژنی دارد و برای رشد در دوره آف بسیار عالی است اما معروفیت آن از بین رفته است. این استروئید سنتز شده در سال ۱۹۵۹ ساخته شد و بانام تجاری میاژن به بازار عرضه شد.

بولاسترول در ابتدا برای درمان سرطان پیشرفته سینه تجویز می‌شد و تا سال ۱۹۶۰ ارائه می‌شد.

سپس در دهه۱۹۸۰ مجدداً در بازار سیاه پیدا شد و توسط بدنسازها مورداستفاده قرار گرفت و مجدداً از بازار ناپدید شد تا اینکه در سال ۲۰۰۰ توسط چند آزمایشگاه زیرزمینی مانند (UGLs) وارد بازار سیاه شد.