آندریول(تستوسترون آندکانوات)

آندریول(Andriol) یا تستوسترون آندکانوات(testosterone undecanoate) یک نوع از تستوسترون خوراکی است که توسط شرکت اورگانون ساخته شد.

این نوع از تستوسترون بر پایه روغن است که توسط یک روکش کپسولی پوشیده شده است.

بر اساس گفته شرکت سازنده با روکش ایجاد شده میتواند از کبد عبور کند و بصورت چربی از طریق سیستم لنفی بدن جذب می شود.

از نظر تئوری بسیار جالب است ولی بدنسازها اثر بسیار مثبتی از آن نگرفته اند.

در دوزهای کمتر از ۲۴۰ میلیگرم در روز تقریبا اثری ندارد و با دوز بالا اثر کمی مشاهده میشود.

بطور کلی آندریول برای استفاده در دوره حجم کاربردی ندارد و از نظر بدنسازها پذیرفته نیست.