پرس سینه با دستگاه( Machine Chest Press )

این یک تمرین برای بالاتنه است که عضلات سینه را هدف قرار می دهد.

مزایا:

  • افزایش حجم و قدرت عضلات سینه، یرشانه جلو و پشت بازو
  • استفاده از دستگاه باعث می شود که کنترل بیشتری در زمان اجرا داشته باشد.
  • بر روی عضلات سرشانه، بالای پشت و جلوبازو نیز کار می کند