برنامه ۴ روزه بالاتنه و پایین تنه برای بانوان قد بلند

این برنامه برای کمک به بانوان قد بلند برای عضله سازی است.

خلاصه برنامه

هدف اصلی: عضله سازی

سطح برنامه: مبتدی

مدت برنامه: ۱۲ هفته

مدت زمان تمرین: ۶۰ تا ۹۰ دقیقه

وسایل مورد نیاز برای تمرین: کش، هالتر، وزن بدن، سیم کش، دمبل و توپ تمرین و دستگاه

جنسیت هدف: بانوان

اصول تمرین

با توجه به اینکه معمولا بانوان قد بلند معمولا پاهای کشیده دارند و لذا پایین تنه ضعیفی دارند که در این برنامه بیشتر به آن توجه شده است تا این ضعف برطرف شود

روز اول: تمرین بالا تنه

تمریناتست هاتکرارها
پرس سرشانه دمبل ایستاده۴۸-۱۲
زیربغل قایقی۴۱۲-۱۵
بازفیکس دست موازی۳
شنا۳
پلانک۳تا مرز ناتوانی
بالا آوردن پا۳۱۵-۲۰

روز دوم: تمرین پایین تنه

تمریناتست هاتکرارها
فشار باسن با هالتر۴۸
ددلیفت رمانیایی با هالتر۳۱۲-۱۵
اسکات۴۱۲
پل باسن بدون هالتر۳۲۰-۳۰
چرخش ران دراز کشیده۳۲۵ هرپا

روز سوم: تمرین بالاتنه

تمریناتست هاتکرارها
لت ماشین۴۱۲
اره ای تک دمبل۴۸-۱۲
پرس سینه با دستگاه۴۸-۱۲
نشر از جانب۳۱۲-۲۰
پلانک۳تا مرز ناتوانی
کرانچ۳۲۰-۲۵

روز چهارم: تمرین پایین تنه

تمریناتست هاتکرارها
اسکات از جلو با هالتر۴۶-۸
پل باسن با هالتر۴۸-۱۲
پشت با خوابیده۳۱۲-۱۵
فیله کمر۳۲۰-۳۰
اسکات بلغاری بدون وزنه۳۲۵ هر پا

این برنامه برای تمامی خانم های قد بلند پیشنهاد می شود و میتوانید تا زمانی که دوست داشته باشید آن را ادامه دهید. قاعدتا باید در طول ۱۲ هفته اثرات مثبت آن را بر روی بدن خود مشاهده کنید.