پشت پا خوابیده(Lying Leg Curls)

پشت پا خوابیده با دستگاه یکی از حرکات پا است که عضلات همسترینگ را هدف قرار می دهد. این حرکت مشابه پشت پا دستگاه نشسته است اما زاویه باز عضلات باسن باعث درگیری بیشتر این عضلات و ساق می شود. معمولا این حرکت با تکرارهای متوسط تا زیاد بین ۸ تا ۱۲ تکرار انجام می شود و عضله سازی بسیار خوبی دارد.

مزایا:

  • افزایش حجم و قدرت همسترینگ
  • برای عضلات باسن و ساق نیز کار می کند
  • حرکتی مناسب برای تقویت اسکات و ددلیفت
  • بسیاری از افراد عقیده دارند که از پشت پا نشسته فشار بیشتری دارد