پرس پا تک پا(Single-Leg Press)

حرکت پرس پا تک پا تمرینی است که عضلات پهارسر ران هر پا را هدف قرار می دهد. انجام این حرکت نسبت به اسکات فشار کمتری بر ستون فقرات وارد می کند.

مزایا:

  • عضلات چهار سر را قوی تر و حجیم تر می کند
  • انجام حرکت به صورت تک پا باعث افزایش تمرکز بیشتر بر اجرای حرکت می شود.
  • هنگام انجام حرکت کمی بر روی عضلات همسترینگ و باسن نیز فشار می آید.