اسکات فول هالتر(Barbell Full Squat)

حرکت اسکات یکی از معروفترین حرکات ترکیبی در بدنسازی است که برای افزایش حجم و قدرت عضلات پاین تنه بکار می رود. حرکت کلاسیکی است که تمرینات پا با آن شروع می شود. این حرکت در ورزش پاور لیفتینگ نقش دارد و برای اندازه گیری قدرت پاین تنه استفاده می شود. با اینکه هالتر بر روی پشت قرار میگیرد ولی در این حرکت تمام بدن فعالیت می کند. این حرکت با ست های تکی سنگین و یا ۲۰ تایی و بیشتر انجام می شود.

مزایا:

  • افزایش حجم و قدرت چهار سر ، باسن و پشت ران
  • نیاز به عضلات قوی پشت و میانی و کول دارد تا به درستی انجام شود.
  • برای افزایش توان و سلامت قلبی عروقی نیز کاربرد دارد.
  • از نظر بسیاری از افراد پادشاه حرکات تمرینی است.