پلاور دمبل(Paul Carter PJR Pull-Over)

این حرکت معمولا بر روی نیمکت انجام می شود و فشار اصلی آن بر رعضلات زیربغل است اما در حالت کشش آخر بر روی پشت بازو نیز فشار وارد می شود که این فشار بر سر بلند عضله پشت بازو است. تعداد تکرارهای این حرکت معمولا ۸ تا ۱۲ تکرار در هر ست است.

مزایا:

  • با دمبل، دمبل کتل، هالتر ای-زد، کابل یا وزنه هالتر قابل اجرا است.
  • کشش و فعالیت بر روی سه سر عضله پشت بازو
  • کشش عضلات زیربغل و سینه