شنا دست جمع(Push-Ups – Close Triceps Position)

این یک حرکت تمرینی بالا تنه است که عضلات سینه، پشت بازو و سرشانه را هدف قرار می دهد. با جمع گرفتن دست ها میزان فشار بر پشت بازو افزایش می یابد.

مزایا:

  • افزایش قدرت بالاتنه با فشار بیشتر بر پشت بازو
  • افزایش قدرت عضلات میانی بدن و حفظ تعادل بیشتر
  • درگیر کردن قسمت پایین تنه برای حفظ حالت پلانک
  • با افزایش مکث هنگام انجام حرکت میزان فشار افزایش می یابد.