زیربغل دستگاه اچ(Leverage Iso Row)

دستگاه اچ فشار مستقیم بر عضلات پشت وارد می کند و بیشتر بر روی قسمت میانی و بالایی پشت

مزایا:

  • افزایش حجم و قدرت پشت
  • کار بر روی عضلات زیربغل و جلوبازو
  • دستگاه باعث می شود که فرم اجرا را به درستی حفظ کنید.