جلوبازو تمرکزی یا قلمبه بازو(Concentration Curls)

این تمرین نیز یک تمرین کلاسیک است برای ساخت جلوبازو هر دست به تنهایی. میتوان آن را با خم شدن برر وی زانو انجام داد اما معمولا با نشستن بر روی صندلی انجام می شود. این حرکت بر روی برجستگی بلند بازو یا پیک بازو تاثیر میگذارد و معمولا حرکت پایانی جلوبازو است. تعداد تکرارهای آن در هر ست متوسط تا زیاد بین ۸ تا ۱۲ تکرار است.

مزایا:

  • فشار سخت و فرم خاصی برای اجرا دارد
  • میتواند هماهنگی عصب و عضله را افزایش دهد.
  • حتی با وزنه سبک نیز بسیار اثر بخش است.