کول با سیم کش(upright cable row)

این یک حرکت ایزوله برای عضلات کول و دلتوئید میانی است. برای تمامی بدنسازها با توجه به وضعیت سلامتی سرشانه و سابقه آسیب در بدنشان مناسب است. این حرکت معمولا با تکرارهای متوسط تا زیاد بین ۸ تا ۱۲ تکرار در هر ست انجام می شود و در تمرینات بالاتنه و سرشانه قرار دارد.

مزایا:

  • همزمان بر روی چندین عضله در بالاتنه کار می کند.
  • سیم کش(کابل) فشار مستمر بر روی عضلات هدف وارد می کند.
  • میتوانید با عرض های مختلفی که بیشتر احساس راحتی میکنید دست خود را بگیرید.